Make your own free website on Tripod.com

Phonecards' Clubs

Spain

ACTT Associació per al Col-leccionisme de Targetes telefóniques

I am partner Number 453